Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Giá trị

Các nguyên tắc "kim chỉ nam"

Đây là những nguyên tắc lâu dài chúng tôi nghĩ đến hàng ngày để ra những quyết định lớn và nhỏ.

Đổi mới và công nghệ
mang lại lợi ích chứng minh được cho khách hàng.

Làm việc nhóm và cộng tác
truyền cảm hứng cho những nhân viên tốt nhất của chúng tôi để họ ở lại và thu hút nhân viên khác tham gia.

Tăng trưởng
để tiếp cận nhiều khách hàng hơn với lợi ích từ công nghệ đồng thời cung cấp cơ hội cho nhân viên của chúng tôi.

Khả năng phát triển tài chính
của hoạt động kinh doanh để chúng tôi có thể tự cấp quỹ cho hoạt đông nghiên cứu, đổi mới và tăng trưởng dài hạn.

Điều cốt lõi và các giá trị

Đây là những phẩm chất mỗi nhân viên biết họ phải có và những phẩm chất tạo nên nền tảng tương lai của Bose.

Tại Bose, chúng tôi có niềm đam mê làm những điều tốt đẹp hơn. Chúng tôi áp dụng mức cao nhất của yêu cầu và sáng chế khoa học nhằm khám phá những khái niệm mới đồng thời phát triển những sản phẩm mới. Chúng tôi tạo ra những trải nghiệm khai sáng, độc đáo và thú vị cho khách hàng. Chúng tôi tìm cách phát triển môi trường thách thức chính mình nhằm đạt được sự xuất sắc và phát huy tối đa tiềm năng con người.

TÍNH CHÍNH TRỰC

Chúng tôi kinh doanh với tính chính trực.
Chúng tôi phải thể hiện chuẩn mực đạo đức kinh doanh cao nhất trong giao dịch với khách hàng, nhà cung ứng và với nhau. Chúng tôi phải có được sự ủng hộ và lòng tin của người khác đồng thời xây dựng danh tiếng của chúng tôi thông qua tính chính trực và tôn trọng của từng cá nhân. Nhân viên của Bose phải cởi mở và trung thực trong mọi vấn đề công việc và hành động phù hợp với các giá trị mà chúng tôi chia sẻ với tư cách là một công ty.

SỰ XUẤT SẮC

Chúng tôi cố gắng đạt được kết quả xuất sắc trong mọi điều chúng tôi làm.
Làm việc xuất sắc là phương châm sống của chúng tôi. Phương châm này luôn có ý nghĩa thiết yếu trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm, nhân viên, thông lệ và lãnh đạo chứng minh cho điều này. Chúng tôi luôn thách thức bản thân và thách thức lẫn nhau để trở nên hoàn thiện hơn.

ĐỔI MỚI

Chúng tôi khuyến khích đổi mới trong mọi khía cạnh công việc.
Nghiên cứu, đổi mới và phát minh là điều cốt lõi của công ty chúng tôi. Sự thành công của chúng tôi là kết quả của việc khám phá những phương pháp và ý tưởng mới ngoài biên giới truyền thống. Đổi mới phải được thúc đầy trong toàn công ty, vào từng khía cạnh công việc của chúng tôi. Chúng tôi phải nuôi dưỡng một môi trường khuyến khích các cá nhân mở rộng óc tưởng tượng và khả năng của họ đồng thời cho họ sự tự do để theo đuổi các ý tưởng của mình.

ĐAM MÊ

Chúng tôi có đam mê dành cho công việc và những điều mà Bose đại diện.
Đam mê và nhiệt huyết với công việc cho phép chúng tôi đạt được các tiêu chuẩn cao về hiệu suất và đổi mới mà chúng tôi đã tự đặt ra cho mình. Chúng tôi tin rằng những người có mục tiêu, có động lực từ bên trong và được truyền năng lượng cho điều họ làm sẽ truyền nhiệt huyết sang những người khác. Chúng tôi lấy lợi ích lớn từ các cá nhân đấu tranh cho ý tưởng của họ và từ những lãnh đạo truyền cảm hứng để chúng tôi đạt được thành tựu cao hơn.

TÔN TRỌNG

Chúng tôi cư xử tôn trọng người khác.
Tôn trọng lẫn nhau và lòng tin hình thành nền tảng cho quan hệ hiệu quả trong công việc. Chúng tôi nhận ra cộng tác với nhau và giữa các nhóm là điều thiết yếu để thành công. Điều này nghĩa là mỗi người chúng tôi phải giao tiếp cởi mở, trân trọng những ý kiến khác nhau đồng thời đối xử công bằng và tôn trọng người khác.

GIÁ TRỊ

Cùng nhau, chúng tôi tạo ra giá trị cho khách hàng.
Chúng tôi phải làm việc phối hợp với các đồng nghiệp nhằm bảo đảm tất cả đóng góp của chúng tôi thêm giá trị cho khách hàng. Chúng tôi nhìn nhận từ góc độ khách hàng; chúng tôi luôn cố gắng hiểu nhu cầu của họ; chúng tôi tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng lâu bền làm họ vui thích theo những cách không ngờ đến.