Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Tính bền vững tại Bose

Thông điệp từ Chủ tịch kiêm COO

Jim Scammon, Chủ tục kiêm Tổng Giám đốc Điều hành

“Trong hành trình vượt qua thời kỳ chưa từng có tiền lệ này cùng nhau, việc duy trì cam kết với tính bền vững là một cách để chúng tôi tạo nên khác biệt hôm nay và cho các thế hệ mai sau.”

Jim Scammon

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành

Cách tiếp cận tính bền vững của chúng tôi

Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng về tính bền vững vào công việc hàng ngày trong toàn công ty để định hình tư duy và cách thức kinh doanh của chúng tôi.

Trang bìa Báo cáo về tính bền vững Bose năm 2020

Báo cáo và tài liệu

Cập nhật báo cáo về tính bền vững năm 2020 chia sẻ các hoạt động liên quan đến tính bền vững có ảnh hưởng lớn nhất của chúng tôi trong năm qua. Chúng tôi mời bạn đọc các ấn bản hiện tại và trước đó để tìm hiểu thêm về tiến độ của chúng tôi.

Hỗ trợ năng lượng tái tạo

Vào năm 2018, dàn pin năng lượng mặt trời 1,7 MW tại trụ sở Framingham, Massachusetts đi vào hoạt động. Hệ thống cung cấp đủ điện cho lưới điện cấp nguồn cho một phần đáng kể của cơ sở Framingham, giúp Massachusetts đạt được mục tiêu năng lượng tái tạo của họ.