Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Tính bền vững tại Bose

Thông điệp từ CEO

“Bằng cách theo đuổi sự xuất sắc trong cách chúng ta quản lý hiệu suất môi trường và chăm sóc nhân viên và cộng đồng của chúng ta, chúng ta tạo ra nền văn hóa gắn kết và thúc đẩy đội ngũ nhân viên của chúng ta, thu hút nhân tài mới tốt nhất và giúp chúng ta điều hành hoạt động kinh doanh với hiệu suất cao hơn.”

Bob Maresca 

Tổng Giám đốc Điều hành

Cách tiếp cận bền vững của chúng tôi


Chúng tôi mong muốn truyền sức mạnh về sự bền vững vào công việc hàng ngày trong toàn công ty để định hình tư duy và cách thức kinh doanh của chúng tôi.

Báo cáo của chúng tôi kể câu chuyện cam kết bền vững liên tục của chúng tôi và thể hiện các giá trị mà chúng tôi đại diện với tư cách là một công ty.

Tìm hiểu về tiến độ quan trọng chúng ta đạt được trong Năm tài chính 2017.