Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Tính bền vững tại Bose

Cách tiếp cận tính bền vững của chúng tôi

Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng về tính bền vững vào công việc hàng ngày trong toàn công ty để định hình tư duy và cách thức kinh doanh của chúng tôi.

Báo cáo và tài liệu

Báo cáo về tính bền vững 2019 chia sẻ các hoạt động liên quan đến tính bền vững có ảnh hưởng lớn nhất của chúng tôi trong hai năm qua. Hãy truy cập trang Báo cáo và tài liệu để xem báo cáo về tính bền vững hiện tại và trước đây của chúng tôi cùng các tài nguyên khác.

Trang bìa Báo cáo về tính bền vững Bose năm 2019

Hỗ trợ năng lượng tái tạo

Vào năm 2018, dàn pin năng lượng mặt trời tại trụ sở Framingham, Massachusetts được công bố trực tuyến. Hệ thống cung cấp đủ điện cho lưới điện cấp nguồn cho một phần đáng kể của cơ sở Framingham, giúp Massachusetts đạt được mục tiêu năng lượng tái tạo của họ.