Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Thông điệp từ CEO

Bob Maresca

Tổng Giám đốc Điều hành

Đây là thời kỳ diễn ra sự thay đổi thú vị tại Bose. Thông qua nghiên cứu và đổi mới, chúng tôi đã phát triển một danh mục các sản phẩm được tăng cường khả năng kết nối dù bạn sử dụng ở nhà hay khi di chuyển. Những sản phẩm này sẽ mang đến trải nghiệm thay đổi cuộc đời cho hàng triệu
khách hàng và đối tượng tiêu dùng có độ tuổi ngày càng trẻ hơn. Nhiều người trong số những khách hàng này rất quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về những điều mà Bose đại diện với tư cách là công ty và chúng tôi vui mừng chia sẻ một phần của câu chuyện đó trong báo cáo này.

Sự bền vững là yếu tố phản ánh Điều cốt lõi và Giá trị của chúng tôi và đây cũng là nền tảng hình thành nên văn hóa của Bose. Chúng hỗ trợ quá trình theo đuổi sự xuất sắc và cam kết chung của chúng tôi trong hoạt động kinh doanh với sự chính trực và tôn trọng người khác. Khởi nguồn
của những lý tưởng này bắt đầu từ nhà sáng lập của chúng tôi là tiến sĩ Bose. Ông đã tìm cách tạo ra môi trường để nhân viên có thể phát huy tối đa tiềm năng trong con người mình. Món quà mà ông tặng MIT là phần lớn cổ phiếu không có quyền biểu quyết thể hiện thỏa thuận đáng chú ý giữa một trường đại học và một công ty. Thỏa thuận đó đảm bảo Bose vẫn là một công ty tư nhân và độc lập, đồng thời tiếp tục đầu tư lâu dài và thực hiện những lý tưởng này. Đây chính là trách nhiệm
mà chúng tôi rất coi trọng.

Chúng tôi lấy làm tự hào khi chương trình về tính bền vững của chúng tôi có tác động tích cực đến nhân viên, cộng đồng, môi trường cũng như hoạt động kinh doanh của chính chúng tôi. Bằng việc theo đuổi sự xuất sắc trong cách chúng tôi quản lý hiệu suất môi trường và quan tâm đến nhân
viên cũng như cộng đồng, chúng tôi tạo ra văn hóa gắn kết và tạo động lực cho nhân viên phấn đấu, ngoài ra còn thu hút các nhân tài xuất chúng mới và giúp chúng tôi điều hành công ty hiệu quả hơn. Sự tập trung vào tính bền vững là yếu tố song hành với nỗ lực của chúng tôi trong việc giúp mọi người cảm nhận nhiều hơn, hành động nhiều hơn và thăng hoa hơn với sản phẩm và công nghệ của Bose. Chẳng hạn như chúng tôi tăng cường đầu tư vào việc phát triển sản phẩm hỗ trợ tình trạng khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của mọi người như sản phẩm Tai nghe giúp mọi người hiểu rõ hơn các cuộc trò chuyện trong môi trường ồn ào.

Khi nhìn lại năm tài chính 2017, tôi đặc biệt tự hào khi công ty đạt được một số thành tựu nổi bật sau:

  • Chúng tôi đã bắt đầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời 1,7 MW ở cơ sở Framingham
  • Nhà máy sản xuất của chúng tôi sử dụng một loạt các mục tiêu bao gồm sử dụng năng lượng, chất thải, gắn kết nhân viên và hỗ trợ cộng đồng
  • Chúng tôi hoàn tất việc triển khai Sáng kiến quản lý nhân viên toàn cầu, nuôi dưỡng môi trường làm việc tốt hơn bằng cách cải thiện các kỹ năng quản lý của tất cả hơn 2.200 lãnh đạo
  • Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu thông qua việc hướng dẫn các đội MIT IDEAS Global Challenge, cung cấp Bose Sound System Grants và các sáng kiến có ý nghĩa khác
  • Chúng tôi thanh toán tiền lãi cổ phần cho các cổ đông của chúng tôi, bao gồm MIT. MIT sử dụng các khoản tiền này để thúc đẩy sứ mệnh giáo dục và nghiên cứu của mình

Dù tính bền vững đã là một phần trong cách chúng tôi kinh doanh, nhưng đây là báo cáo công khai đầu tiên của chúng tôi—một bước tiến tới trước—và chúng tôi rất vui lòng chia sẻ tiến độ, các ưu tiên và cam kết của chúng tôi với đội ngũ nhân viên, các khách hàng của chúng tôi và công chúng.

Những thách thức môi trường và xã hội quan trọng ngày nay sẽ càng trở nên quan trọng hơn nữa trong tương lai. Là một công ty dựng xây thành công lâu dài, chúng tôi phải tiếp tục củng cố các phương pháp bền vững của mình để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình là tạo ra một văn hóa có trách nhiệm, bền vững.

TRỞ LẠI TÍNH BỀN VỮNG TẠI BOSE