Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 
Người đang làm việc, đeo tai nghe không dây QuietControl 30

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Tính bền vững là yếu tố phản ánh Điều cốt lõi và các giá trị của Bose, hỗ trợ quá trình theo đuổi sự xuất sắc và cam kết chung của chúng tôi trong hoạt động kinh doanh với sự chính trực và tôn trọng người khác. Chúng tôi mong muốn truyền sức mạnh về sự bền vững vào công việc hàng ngày trong toàn công ty để định hình tư duy và cách thức kinh doanh của chúng tôi.

Chương trình về sự bền vững của Bose quản lý các trách nhiệm xã hội, môi trường và kinh tế trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tham vọng của chúng tôi là tiếp nhận những phương pháp hàng đầu về quản lý môi trường và xã hội đồng thời áp dụng tư duy bền vững trong toàn công ty. Để thực hiện tham vọng này, chúng tôi đã xây dựng một chiến lược về sự bền vững trong nhiều năm, tạo ra giá trị cho khách hàng, nhân viên của chúng tôi và cho cộng đồng mà chúng tôi hoạt động kinh doanh. Chiến lược này mang đến giá trị cho khách hàng bằng cách truyền cảm hứng cải tiến sản phẩm và gắn kết nhân viên để giúp họ đạt được tiềm năng tối đa của mình, trong khi các chương trình cộng đồng của chúng tôi hướng đến báo đáp cộng đồng theo những cách có ý nghĩa.

TRỞ LẠI TÍNH BỀN VỮNG TẠI BOSE