Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 
Người đang đeo tai nghe không dây QuietComfort 35

Sản phẩm tiêu dùng của Bose

Nếu có sản phẩm nào đó mà chúng tôi chế tạo ở phòng thí nghiệm không tốt hơn phiên bản trước đó, sản phẩm đó sẽ không đến được cửa hàng của chúng tôi. Mất 20 năm để chúng tôi phát triển công nghệ khử tiếng ồn tiên phong và vì mọi người có vẻ thích điều đó, chúng tôi cho rằng tất cả thời gian dành để cải tiến là rất xứng đáng.

Đó là lý do chúng tôi không bao giờ lãng phí sự thật bại có giá trị. Mọi sản phẩm chúng tôi phát triển đều là kết quả của một chuỗi dài những thử thách đau đầu và thay đổi 180 độ mà cuối cùng góp phần tạo nên trải nghiệm khách hàng tuyệt vời.

Niềm đam mê của chúng tôi trong việc làm tốt hơn không ngừng lại ở sản phẩm. Mỗi ngày, chúng tôi làm việc hướng đến giao tiếp hiệu quả hơn, cộng tác mạnh mẽ hơn và các quy trình hiệu quả hơn. Xây dựng những gì tốt nhất cho khách hàng chỉ đến từ việc tạo ra môi trường làm việc tốt nhất.