Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Thông báo về cookie

Cập nhật lần cuối: 14 tháng 5 năm 2020

Tại Bose, chúng tôi tôn trọng lo ngại của bạn về quyền riêng tư và trân trọng mối quan hệ chúng tôi có với bạn. Thông báo về cookie này (“Thông báo”) giải thích cách Bose Corporation và các công ty trực thuộc sử dụng cookie và công nghệ tương tự khác để nhận ra bạn khi bạn truy cập các trang web liên kết với Thông báo nào (“Trang”). Thông báo giải thích có những công nghệ nào và lý do chúng tôi sử dụng chúng, cũng như quyền kiểm soát của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng chúng.

 • Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, châu Mỹ Latinh hoặc Canada, thì Bose Corporation (có địa chỉ tại The Mountain, Framingham, MA 01701) là trung tâm kiếm soát dữ liệu cho thông tin của bạn.
 • Nếu bạn sống ở Trung Quốc, thì Bose Electronics (Shanghai) Company Limited (ở Part C, Plant 9, No. 353 North Riying, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone) là trung tâm kiểm soát dữ liệu cho thông tin của bạn.
 • Nếu bạn sống ở nơi khác, Bose Products B.v. (có địa chỉ tại Gorslaan 60, Purmerend, The Netherlands) là trung tâm kiểm soát dữ liệu ngoại trừ các hoạt động xử lý liên quan đến hỗ trợ sản phẩm, phân tích sản phẩm và các hoạt động phát triển thuộc quyền kiểm soát dữ liệu của Bose Corporation.

Đối với mục đích của Thông báo này, chúng tôi gọi chung các thực thể này là “Bose”.

Thông báo này giải thich những điểm sau:

 • Cookie là gì?
 • Loại thông tin được thu thập và lý do thu thập
 • Những loại cookie chúng tôi sử dụng
 • Thời gian lưu cookie trên thiết bị của bạn
 • Quản lý cookie
 • Những hệ quả khi tắt tất cả cookie
 • Thay đổi đối với Thông báo về cookie
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Bảng thuật ngữ

Cookie là gì?

Cookie là các tập tin văn bản được tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web và lưu thông tin bất kỳ về việc sử dụng Trang. Chúng hữu ích vì chúng cho phép các trang web nhận dạng thiết bị của người dùng. Sau đó, cookie được trả về trang web gốc vào mỗi lần truy cập sau hoặc đến bất kỳ trang web nào khác nhận ra chúng. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng truy cập all about cookies.org.

Thuật ngữ “cookie” được dùng trong Thông báo này có nghĩa rộng để bao gồm tất cả các kỹ thuật và công nghệ tương tự, bao gồm beacon web và tập tin nhật ký. Để biết thêm thông tin về những dụng cụ bổ sung này, hãy xem “Bảng thuật ngữ” của chúng tôi bên dưới.

Loại thông tin được thu thập và lý do thu thập

Cookie giúp chúng tôi hiểu tốt hơn việc bạn sử dụng Trang và, kết quả là cho phép chúng tôi cung cấp cho khách truy cập web trải nghiệm cá nhân hóa và nhất quán hơn bên cạnh các công việc khác. Dưới đây là ví dụ các loại thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua cookie:

 • Số người dùng truy cập Trang Bose, tần suất Trang được xem, các trang đã xem, số lần nhấp chuột được thực hiện trên Trang và tổng thời lượng điều hướng trên Trang;
 • Tên của trang web được truy cập trước khi đến Trang Bose;
 • Có phải bạn truy cập Trang của chúng tôi lần đầu hay không;
 • Ưu tiên xem của bạn (ví dụ như bố cục, ưu tiên cỡ chữ, ngôn ngữ, v.v.);
 • Giao dịch mua và đơn đặt hàng của bạn;
 • Tên người dùng, mật khẩu, loại trình duyệt được sử dụng và địa chỉ IP của bạn để chúng tôi có thể xác định bạn trong những lần truy cập sau.

Lưu ý rằng chúng tôi không thu thập tên hoặc địa chỉ email của bạn thông qua cookie.

Ngoài ra, cookie cho phép chúng tôi làm những điều sau:

 • Tùy chỉnh lần truy cập của bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập trong khi bạn truy cập để hỗ trợ lần sau bạn truy cập vào Trang của chúng tôi
 • Tùy chỉnh thông báo quảng cáo và tiếp thị xuất hiện trên Trang, dù là của chúng tôi hay của các bên thứ ba. Hoạt động này bao gồm, ví dụ như xác định các tính năng của Trang mà bạn có thể quan tâm, đề xuất các phụ kiện cho hệ thống Bose của bạn hoặc hiển thị thông tin hữu ích chẳng hạn như cách mở rộng hệ thống âm thanh đến máy tính của bạn hoặc các phần khác trong nhà bạn. Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành ước muốn của bạn nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể
 • Phân tích các xu hướng của khách hàng: Chúng tôi kết hợp thông tin của các đợt truy cập Trang của chúng tôi và phân tích toàn bộ thông tin đó trong biểu mẫu tích hợp. Kiểu nghiên cứu này nhắm đến việc xác định các xu hướng trong số nhiều khách truy cập vào Trang của chúng tôi, thay vì phân tích thông tin của khách truy cập cụ thể

Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba cho nhiều lý do. Một số cookie cần thiết vì các lý do kỹ thuật để Trang của chúng tôi vận hành và/hoặc cung cấp chức năng cơ bản cho bạn và chúng tôi xem các cookie này là cookie “rất cần thiết”. Các cookie khác cho phép chúng tôi theo dõi và xác định sở thích của khách hàng của chúng tôi đồng thời tăng cường trải nghiệm trên Trang của chúng tôi. Các bên thứ ba cũng cung cấp cookie thông qua Trang của chúng tôi cho các mục đích quảng cáo, phân tích và mục đích khác. Các loại cookie bên thứ nhất và bên thứ ba cụ thể được cung cấp thông qua Trang của chúng tôi và những mục đích của chúng được mô tả chi tiết hơn bên dưới.

Cookie của bên thứ nhất

Những cookie này do Bose tạo. Hầu hết, chúng được sử dụng để cho phép bạn duyệt tìm Trang của chúng tôi và sử dụng các tính năng của Trang. Chúng cũng có thể hỗ trợ trong các hoạt động phân tích.

Cookie của bên thứ ba

Ngoài các cookie độc quyền của chúng tôi, một số bên thứ ba và các công ty liên kết có thể đặt cookie lên máy tính của bạn, truy cập chúng và liên kết beacon web với chúng. Những cookie này bật các tính năng hoặc chức năng bên thứ ba sẽ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang. Các bên thiết lập các cookie bên thứ ba này có thể nhận ra thiết bị của bạn khi nó truy cập Trang của chúng tôi và cả khi thiết bị truy cập các trang web nhất định khác.

Các loại cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba chúng tôi sử dụng trên Trang là:

 • Cookie rất cần thiết: Những cookie này rất cần để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang của chúng tôi và không thể tắt. Những cookie này cho phép bạn sử dụng một số tính năng của Trang, chẳng hạn như truy cập vào các khu vực bảo mật cần đăng ký, thiết lập ưu tiên bảo mật hoặc ghi nhớ các mặt hàng trong giỏ của bạn.
 • Cookie chức năng: Những cookie này cho phép bạn duyệt tìm Trang hoặc hưởng lợi từ một số tính năng tăng cường, chẳng hạn như ghi nhớ ưu tiên ngôn ngữ hoặc sử dụng báo cáo tin nhắn tức thì. Tương tự như cookie rất cần thiết, nếu những cookie này bị tắt, điều đó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng một số tính năng của Trang, chẳng hạn như ưu tiên thiết lập của bạn.
 • Cookie phân tích: Những cookie này cho phép chúng tôi hoặc nhà cung cấp số liệu phân tích bên thứ ba thu thập thông tin và số liệu thống kê về việc sử dụng Trang của bạn và những khách truy cập khác. Nhờ vào thông tin này, Bose có thể cải thiện các tính năng được cung cấp trên Trang của chúng tôi.
 • Cookie nhắm mục tiêu: Những cookie này do các đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi cung cấp, thu thập thông tin về thói quen duyệt tìm cũng như ưu tiên của bạn về sản phẩm và dịch vụ. Thông tin này cho phép Bose và các nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi hiển thị nội dung và quảng cáo phù hợp trên Trang của chúng tôi và các trang khác bạn truy cập.
 • Cookie mạng xã hội: Những cookie này được sử dụng khi thông tin được chia sẻ thông qua nút chia sẻ mạng xã hội hoặc nút “thích” trên các Trang của chúng tôi, hoặc khi bạn liên kết tài khoản hoặc tương tác với nội dung của chúng tôi trên hoặc thông qua mạng xã hội chẳng hạn như Facebook, Twitter hoặc Snapchat.

Để từ chối các loại cookie khác nhau này, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới trong phần “Quản lý cookie."

Thời gian lưu cookie trên thiết bị của bạn

Thời gian lưu cookie trên thiết bị của bạn có thể khác nhau, tùy vào loại cookie: tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Cookie tạm thời

Chúng tôi sử dụng cookie tạm thời trên tất cả các trang bảo mật của mình để gán và đăng ký ID phiên. Bạn có thể duyệt tìm toàn bộ Trang mà không bị ngắt quãng. Ký hiệu nhận dạng này cũng được dùng cho các mục đích báo cáo nội bộ. Chúng không cho phép chúng tôi xác định tên của bạn và loại cookie này không để lại bất kỳ thông tin có thể truy xuất nào trên ổ cứng của bạn. Hầu hết các cookie thiết yếu thuộc loại này và hết hạn khi bạn đóng trình duyệt Internet.

Cookie vĩnh viễn

Các cookie phân tích độc quyền của chúng tôi và cookie của bên thứ ba là các cookie vĩnh viễn. Chúng cho phép chúng tôi hiểu hành vi duyệt tìm của khách truy cập qua một khoảng thời gian dài hơn hoặc để cung cấp cho bạn các tính năng bổ sung liên quan đến yêu cầu tùy chỉnh Trang và nội dung bạn đã lưu hoặc lưu trữ. Chúng có thể nằm trên máy tính của bạn trong 24 giờ, một tuần hoặc vài năm, tùy vào chức năng của chúng. Điều này nghĩa là những cookie này tồn tại sau khi trình duyệt của bạn đóng và có thể được Trang của chúng tôi sử dụng để nhận ra máy tính của bạn khi bạn mở lại trình duyệt sau này.

Quản lý cookie

Chúng tôi chỉ đặt cookie lên thiết bị của bạn sau khi bạn cho phép chúng tôi. Nếu bạn muốn từ chối cookie, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới.

Ngoài ra, đối với các miền bose.com ở châu Âu, bạn có tùy chọn điều chỉnh cookie nào được phép đặt vào trình duyệt của bạn thông qua Trung tâm ưu tiên cookie. Bạn có thể sửa đổi cài đặt này vào mọi lúc. Vui lòng lưu ý rằng Trung tâm ưu tiên cookie không quản lý các trang web của Sản phẩm cho ô tô của Bose. Đối với các trang này, bạn nên làm theo hướng dẫn để quản lý cookie qua trình duyệt (dưới đây).

Tất cả cookie: Bạn có thể thực hiện ưu tiên của bạn để nhận tất cả các loại cookie bằng cách quản lý cookie từ trình duyệt web của bạn. Là phương pháp để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt cookie khác nhau giữa các trình duyệt web, bạn nên truy cập menu trợ giúp của trình duyệt web để biết thêm thông tin về ưu tiên cookie. Bạn cũng có thể cấu hình trình duyệt vào mọi lúc để được thông báo về việc nhận cookie, để bạn có thể quyết định xem bạn có muốn chấp nhận cookie hay không. Trong mọi trường hợp, cookie không đọc dữ liệu từ ổ cứng của bạn và bạn có thể xóa chúng khỏi máy tính vào mọi lúc. Vào lúc này, về mặt kỹ thuật bạn không thể đồng bộ hóa cài đặt giữa trình duyệt và thiết bị của bạn (máy tính hoặc điện thoại thông minh của bạn). Bạn phải đặt chúng lên từng trình duyệt/thiết bị bạn hiện sử dụng và mỗi lần bạn sử dụng trình duyệt hoặc thiết bị mới. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn chọn tắt hoặc hủy kích hoạt cookie, thao tác này sẽ áp dụng cho tất cả cookie và có hệ quả lên chức năng của Trang được thảo luận trong phần “Những hệ quả khi tắt tất cả cookie” dưới đây.

Cookie phân tích: Để tắt cookie phân tích được quản lý bởi các đối tác phân tích bên thứ ba, sử dụng cơ chế tắt trình duyệt được thảo luận ngay bên dưới hoặc sử dụng cơ chế bỏ chọn phân tích do các nhà cung cấp phân tích của chúng tôi duy trì:
Phần bổ trợ trình duyệt bỏ chọn Google Analytics
Adobe
Mixpanel
Flurry
BazaarVoice

Cookie nhắm mục tiêu: Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về quảng cáo trình duyệt tùy chỉnh và cách bạn có thể kiểm soát chung cookie được đặt vào máy tính của bạn nhằm cung cấp quảng cáo tùy chỉnh, bạn có thể truy cập liên kết Không tham gia người tiêu dùng của Nhóm Sáng kiến quảng cáo mạng (Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-Out), liên kết Không tham gia người tiêu dùng của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out) hoặc Lựa chọn trực tuyến của bạn để chọn không tham gia nhận quảng cáo tùy chỉnh từ các công ty tham gia vào các chương trình này. Để lựa chọn không cho Google Analytics hiển thị quảng cáo hoặc tùy chỉnh quảng cáo hiển thị trên mạng lưới Google, hãy truy cập trang Cài đặt quảng cáo Google. Bạn cũng có thể không chọn không nhận mạng quảng cáo cụ thể mà chúng tôi có quan hệ đối tác bằng cách truy cập các liên kết sau:
Cài đặt quảng cáo Google
Adobe

Những cookie này do Bose hoặc các đối tác quảng cáo của chúng tôi định nghĩa, thu thập nhiều loại dữ liệu về thói quen duyệt tìm cũng như ưu tiên của bạn về sản phẩm và dịch vụ. Thông tin này cho phép Bose và các đối tác đăng quảng cáo phủ hợp trên các trang web tương ứng.

Những hệ quả khi tắt tất cả cookie

Nếu bạn chọn tắt cookie, bạn có thể tiếp tục sử dụng các phần nhất định của Trang. Tuy nhiên, một số tính năng hữu ích có thể không còn hoạt động nữa, tùy vào cookie bạn tắt. Ví dụ như bạn sẽ không thể sử dụng trò chuyện trực tuyến để đặt những câu hỏi kỹ thuật và Trang cùng nội dung của Trang có thể không phù hợp với ưu tiên của bạn. Bạn sẽ không thể tìm nhà bán lại thông qua công cụ của chúng tôi hoặc chia sẻ các trang lên mạng xã hội của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn đã tắt một hoặc nhiều cookie, chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng thông tin được thu thập bởi các cookie như vậy trước khi chúng được tắt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ dừng thu thập bất kỳ thông tin nào qua cookie được bỏ chọn sau khi cookie được tắt.

Thay đổi đối với Thông báo về cookie

Thông báo này thỉnh thoảng có thể được sửa đổi. Mọi thay đổi được thực hiện sẽ được phản ánh trên Trang này. Vui lòng truy cập lại Thông báo về cookie để được cập nhật về việc sử dụng cookie của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng cookie trên Trang của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bằng địa chỉ email: privacyandsecurity@bose.com. Bạn cũng có thể tìm thấy thêm thông tin chung về các loại thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn và cách bạn có thể thực hiện quyền riêng tư dữ liệu của bạn trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Bảng thuật ngữ

Cookie là các tập tin văn bản chứa thông tin về việc sử dụng trang và được tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web. Sau đó, cookie được trả về trang web gốc vào mỗi lần truy cập sau hoặc đến bất kỳ trang web nào khác nhận ra chúng.

Tập tin nhật ký là các tập tin máy chủ Web (lưu trữ thông tin chẳng hạn như tên miền hoặc địa chỉ IP, URL, mã phản hồi http, trang web mà từ đó bạn truy cập trang của chúng tôi và/hoặc ngày và thời gian bạn truy cập) được tự động tạo khi người dùng internet truy cập một trang.

Một số trang của trang web chúng tôi có beacon web (còn được gọi là “Internet beacon” hoặc “GIF ẩn”). Beacon web là hình ảnh điện tử gồm pixel đơn. Nó có thể được đặt vào trang web hoặc trong email để truyền thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân chẳng hạn như địa chỉ IP của máy tính tải xuống trang đang nói đến, URL của trang, thời gian tư vấn của trang và loại trình duyệt được sử dụng, cũng như dữ liệu chứa trong các cookie do bên thứ ba gửi.