Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Tóm tắt những thay đổi gần đây

Chúng tôi đã kết hợp các chính sách và điều khoản riêng lẻ của nhiều sản phẩm và dịch vụ Bose vào một Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư duy nhất. Thay đổi này cho phép chúng tôi cung cấp thông tin về tất cả những thông lệ của chúng tôi ở một nơi, giúp người dùng dễ truy cập vào các chính sách hơn.

Sau đây là chi tiết về những thay đổi.

Điều khoản sử dụng có gì mới?

  • Ngôn từ dễ hiểu và thông tin được sắp xếp lại
  • Thông tin liên hệ với Bose rõ ràng khi bạn có lo ngại về bản quyền hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ khác
  • Thỏa thuận phân xử sửa đổi liên quan đến cách xử lý các tranh chấp pháp lý với chúng tôi (ở nơi áp dụng)
  • Thông tin mới về việc sử dụng nền tảng người phát triển của Bose

Chính sách quyền riêng tư có gì mới?

  • Ngôn từ dễ hiểu hơn và thông tin được sắp xếp lại
  • Thông tin bổ sung về loại dữ liệu chúng tôi thu thập thông qua các trang web của chúng tôi, các sản phẩm Bose và thiết bị của bạn kết nối và tương tác với các sản phẩm của chúng tôi
  • Thêm lựa chọn về quyền truy cập, xóa, hạn chế và theo cách khác là kiểm soát dữ liệu và thông tin của bạn
  • Thông tin về cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa theo đó để thu thập và xử lý dữ liệu về bạn, bao gồm giải thích khi nào chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi tham gia vào các hoạt động xử lý nhất định
  • Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ được kết nối của Bose và lựa chọn của bạn về việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ như vậy
  • Thảo luận về các tích hợp và tính năng của bên thứ ba có sẵn để bạn lựa chọn sử dụng thông qua Dịch vụ của chúng tôi nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng nâng cao