Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

RetailNext

Phát hiện vị trí điện thoại thông minh. Bose và RetailNext thu thập địa chỉ MAC từ các thiết bị hỗ trợ Wi-Fi® và  Bluetooth tiếp xúc với thiết bị mạng của Bose tại các cửa hàng bán lẻ của Bose. Điều này chỉ xảy ra khi Wi-Fi®   hoặc Bluetooth  của thiết bị được bật. Địa chỉ MAC là ký hiệu nhận dạng độc đáo được gán cho mỗi thiết bị di động). Bose lưu địa chỉ MAC của những thiết bị phát thanh này cùng với thời gian, cường độ tín hiệu và vị trí của cảm biến bắt được tín hiệu phát thanh trong cửa hàng. Thông tin này được sử dụng để tính toán những điều như mật độ khách trong cửa hàng hoặc tỷ số giữa người mua hàng lần đầu và người mua hàng quay lại. Bose không sử dụng thông tin này để nhận dạng cá nhân cụ thể. Bạn có thể chọn không sử dụng các dịch vụ phát hiện vị trí điện thoại thông minh do nền hệ thống RetailNext cung cấp bằng cách truy cập  https://privacy.retailnext.net/.

Phát hiện vị trí vật lý và quay video. Bose và RetailNext cũng thu thập và phân tích dữ liệu từ các máy quay video được bố trí trong các cửa hàng của Bose để xác định lối đi của mọi người qua không gian vật lý và cố gắng đánh giá thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Bose phân tích thông tin này để tạo các báo cáo ẩn danh và tổng hợp nhằm sử dụng cho các mục đích kinh doanh nội bộ, bao gồm các mục đích tiếp thị. Ví dụ: Các báo cáo có thể chứa thông tin chẳng hạn như cách mọi người ghé thăm cửa hàng, thời gian họ ghé thăm và họ ghé thăm những phần nào của cửa hàng. Thông tin này có thể được sử dụng, ví dụ như, để tối ưu hóa cách bày trí của cửa hàng, giảm thời gian chờ thanh toán, cung cấp và quảng cáo thêm các sản phẩm mà người mua quan tâm nhất và để hiểu các kiểu mẫu mua sắm của người tiêu dùng. Vui lòng lưu ý rằng thông thường Bose có thể phát lại video và sử dụng video đó để phân tích lưu lượng người di chuyển qua cửa hàng. Bose cũng sử dụng những video như vậy để điều tra trộm cắp.