Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Nhận phần mềm điều khiển mới nhất cho các hệ thống L1, hệ thống S1 Pro và bộ trộn âm ToneMatch của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống các thiết lập sẵn, thiết lập người dùng và thiết lập tại nhà máy nếu bạn sở hữu bộ trộn âm ToneMatch.

Phần mềm điều khiển cho hệ thống S1 Pro

Cập nhật S1 Pro để nhận phần mềm điều khiển mới nhất. Đối với các sản phẩm mua vào đầu năm 2018, có số sê-ri Z 8162 trở về trước, thì phải sử dụng cáp USB cho cài đặt ban đầu. Hoặc, bạn có thể cập nhật S1 Pro qua kết nối Bluetooth® bằng ứng dụng Bose Connect phiên bản 6.1.0 hoặc mới hơn.

*Để xác định số sê-ri Z của sản phẩm, hãy tìm số gồm 4 chữ số sau chữ “Z” trong số sê-ri sản phẩm.

Phần mềm điều khiển cho bộ trộn âm ToneMatch

Tải xuống phần mềm điều khiển mới nhất bao gồm bản sửa lỗi và nâng cao cho bộ trộn âm ToneMatch của bạn. Sử dụng Ứng dụng L1/ToneMatch để áp dụng các phần mềm.

Ứng dụng trình cập nhật ToneMatch

Bạn phải cập nhật ứng dụng này trên máy tính để cập nhật các bộ trộn âm ToneMatch và hệ thống L1 Model II/1S.

v2.1 cho Windows
(yêu cầu Windows 7 trở lên; USB 1.1 trở lên)

v2.1 cho macOS
(yêu cầu macOS phiên bản 10.5 trở lên; bộ xử lý Intel; USB 2.0 trở lên)

Thiết lập trước và cài đặt của Bộ trộn âm ToneMatch

Thiết lập trước của đối tác

Nhấp vào liên kết bên dưới để tải xuống bộ lưu trữ thiết lập trước ToneMatch A, B và C. Trước khi cập nhật, vui lòng xem bài viết wiki.

Thiết lập trước và cài đặt ToneMatch mặc định tại nhà máy

Sử dụng các tập tin này để sao lưu hoặc khôi phục bộ trộn âm ToneMatch của bạn.

Xóa bộ lưu trữ ToneMatch A, B và C

Sử dụng bản tải xuống này để xóa bộ lưu trữ A, B hoặc C khỏi bộ trộn âm ToneMatch

Phần mềm điều khiển cho hệ thống L1

Tải xuống các bản cập nhật phần mềm điều khiển cho các hệ thống L1 Model II và L1 Model 1S. Bạn cần bộ trộn âm ToneMatch và công cụ trình cập nhật hệ thống L1/ToneMatch để áp dụng bản cập nhật này. Thông tin khác >