Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Kết nối một thiết bị khác với loa

Để ghép đôi thiết bị bổ sung vào hệ thống, hãy làm theo những bước sau:

Trên loa, hãy nhấn Power để bật loa

Power

Nhấn Bluetooth® để đèn chỉ báo trạng thái Bluetooth nháy chậm màu xanh dương. Nếu đèn chỉ báo Bluetooth nháy trắng, hãy nhấn Bluetooth lần nữa. Nhấn Bluetooth chuyển đổi giữa chế độ kết nối (nháy trắng) và chế độ ghép đôi (nháy xanh dương)

Bluetooth

Trên thiết bị của bạn, hãy bật Bluetooth. Bạn có thể thực hiện thao tác này trong menu cài đặt của thiết bị. Tùy vào thiết bị, bạn có thể cần nhấn "tìm thiết bị" hoặc chức năng tương tự để tìm các thiết bị Bluetooth khả dụng trong khu vực

Trong danh sách Bluetooth của thiết bị, chọn thiết bị tên "Bose SLIII." Nếu thiết bị nhắc bạn nhập mật khẩu, hãy nhập "0000" (bốn số 0). Khi ghép đôi hoàn tất và thiết bị của bạn đã kết nối với loa, đèn chỉ báo trạng thái Bluetooth trên loa đổi từ nháy xanh dương thành giữ sáng trắng và loa phát ra âm báo

Bộ nhớ loa

Loa có thể ghi nhớ đến sáu thiết bị được ghép đôi. Nếu bạn ghép đôi loa với thiết bị bổ sung, thiết bị lâu rồi không được kết nối sẽ không còn ghép đôi với loa nữa.

Để xóa tất cả các thiết bị khỏi bộ nhớ loa, nhấn và giữ Bluetooth (trong 10 giây) cho đến khi bạn nghe âm báo. Tất cả thiết bị được xóa và loa chuyển sang chế độ có thể phát hiện.

Kết nối lại thiết bị

Khi được bật, loa sẽ thử kết nối lại với thiết bị trong bộ nhớ bắt đầu với thiết bị được kết nối lần cuối. Nếu thiết bị được kết nối lần cuối không khả dụng, loa sẽ kết nối với thiết bị được kết nối tiếp theo và cứ như thế. Loa tìm kiếm thiết bị được ghép đôi trong xấp xỉ 30 giây.

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.