Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Adjusting the bass and treble

This feature helps to adjust sound based on listener preferences and room acoustics.

To adjust the bass/treble from the media center display using the remote, follow these steps:

On the remote, press Settings. The media center display will show "Sleep Off"

Press the down arrow until the display reads "Audio Setup (Enter)" and press Enter

Press the up arrow or down arrow to locate "Treb:" or "Bass:"

Press the right arrow or left arrow to make the desired adjustments

Press Exit to leave the Settings menu

To adjust the bass/treble from the on-screen display using the remote, follow these steps:

Turn the TV on

Select the TV video input that connects to the system

On the remote, press Settings.

Highlight "Audio Setup" and press Enter

Highlight either "Treble Compensation" or "Bass Compensation"

Use the right arrow or left arrow to make the desired adjustments

Press Exit to leave the Settings menu

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp