Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Adjusting the display brightness

To adjust the display brightness, follow these steps:

Turn the TV on and select the correct TV input

on the remote, press settings

press tune down to highlight "system setup" and press enter to confirm. "display brightness" should be highlighted, and the brightness setting will be between 1 and 7

Adjust the brightness setting:

press seek back to turn the brightness down

press seek forward to turn the brightness up

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp