Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Điều chỉnh âm lượng trên hệ thống và máy tính của bạn

Cách bạn điều chỉnh âm lượng của máy tính tùy vào loại máy tính bạn đang sử dụng và hệ điều hành của nó.

Hệ điều hành Mac OS® X

Từ đế cắm, nhấp vào System preferences (Tùy chọn hệ thống)

Nhấp vào biểu tượng Sound (Âm thanh)

Nhấp vào thẻ Output (Đầu ra)

Chọn "Bose SoundLink Audio"

Điều chỉnh âm lượng để âm lượng tối thiểu bằng 2/3 âm lượng lớn nhất hoặc cao hơn

Không nên tắt tiếng bất kỳ mục nào và điều khiển cân bằng nên nằm giữa để có hiệu suất tốt nhất.

Hệ điều hành Windows® 7 hoặc Windows® Vista

Nhấp nút Start (Bắt đầu) ở góc dưới bên trái màn hình máy tính

Nhấp vào nút Control Panel (Bảng điều khiển)

Trong Control Panel (Bảng điều khiển), nhấp vào Hardware and Sound (Phần cứng và Âm thanh)

Bên dưới biểu tượng Sound (Âm thanh), nhấp vào "Adjust system volume" ("Điều chỉnh âm lượng hệ thống") để mở bộ trộn âm lượng

Điều chỉnh âm lượng để âm lượng tối thiểu bằng 2/3 âm lượng lớn nhất hoặc cao hơn

Để chọn đầu ra âm thanh

Nhấp vào nút Start (Bắt đầu) ở góc dưới bên trái màn hình máy tính

Nhấp vào nút Control Panel (Bảng điều khiển)

Trong Control Panel (Bảng điều khiển), nhấp vào Hardware and Sound (Phần cứng và Âm thanh)

Trong menu Hardware and Sound (Phần cứng và Âm thanh), nhấp vào "Manage audio devices" ("Quản lý thiết bị âm thanh")

Trong thẻ Playback (Phát lại), chọn "Bose SoundLink Audio"

Sau khi đã chọn "Bose SoundLink Audio", nhấp vào "Set Default" ("Đặt mặc định")

Hệ điều hành Windows XP

Nhấp nút Start (Bắt đầu) ở góc dưới bên trái màn hình

Nhấp vào nút Control Panel (Bảng điều khiển)

Nhấp vào biểu tượng Sound and Audio Devices (Âm thanh và Thiết bị âm thanh)

Nhấp vào thẻ Audio (Âm thanh)

Trong mục Sound Playback (Phát lại âm thanh), bảo đảm "Bose SoundLink Audio" là mặc định, nếu không hãy chọn nó từ menu thả xuống

Nhấp nút Volume (Âm lượng) trong mục Sound playback (Phát lại âm thanh) được tô màu đỏ ở đây

Điều chỉnh tất cả âm lượng tối thiểu bằng 2/3 âm lượng lớn nhất hoặc cao hơn

Không nên tắt tiếng bất kỳ mục nào và điều khiển cân bằng nên nằm giữa để có hiệu suất tốt nhất.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp