Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Trả lời và kết thúc cuộc gọi

Tai nghe của bạn bao gồm nút answer/end dễ bấm cùng microphone và điều khiển âm lượng tích hợp. Chỉ cần nhấn nút answer/end để thực hiện chức năng.

Lưu ý: Một số điện thoại có thể yêu cầu bạn nhấn hai lần hoặc nhấn giữ nút answer/end trong vài giây để thực hiện chức năng.

Trả lời cuộc gọi

Khi bạn nhận cuộc gọi đến, hãy nhấn thả nút answer/end để trả lời cuộc gọi.

Kết thúc cuộc gọi

Khi bạn sẵn sàng kết thúc cuộc gọi, hãy nhấn thả nút answer/end.

Lưu ý: Một số chức năng điện thoại và phát nhạc độc đáo chẳng hạn như quay lại số cuối, ra lệnh bằng giọng nói và truy tìm hướng đi là các chức năng phụ thuộc vào thiết bị và bạn có thể sử dụng chúng bằng nút answer/end. Tham khảo hướng dẫn sử dụng điện thoại di động để tìm hiểu các chức năng sẵn có.

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.