Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Assigning the optical input

Turn your TV on and select the correct video input to view the System menu.

on the remote, press the system button.

press the right arrow to scroll to the "media center" icon at the top of the menu.

press the down arrow to scroll to "optical source."

press the right arrow, then the up or down arrow to select the input that is using the optical connection ("tv," "cbl-sat," "vcr" or "aux").

note: check to be sure that the input selected matches the one you are using: tv, cbl-sat, vcr or aux.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp