Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Assigning the optical input

If you connect an optical cable to the OPTICAL INPUT, you will need to assign a source (AUX, TV, VCR or TAPE) to the input.

To assign the optical input, follow these steps:

Turn the TV on and select the correct TV input

on the remote, press settings

press tune down to highlight "system setup" and press enter to confirm

press tune down to highlight "optical source"

press seek forward to select the desired input (aux, vcr, tape or tv)

On the remote, press the source button (AUX, VCR, TAPE or TV) that you have selected in the menu. You should now hear audio from your connected source

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp