Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Automatic standby

Áp dụng cho:

The Companion® 20 system automatically goes into the standby state after two hours when there is no audio signal or the volume is turned all the way down. You can disable automatic standby so the system is always on when connected to power.

To disable automatic standby

On the the control pod, lightly press and hold the top center for approximately six seconds until you hear two tones that chime from high to low.

To re-enable automatic standby

On the control pod, lightly press and hold the top center again until you hear two tones that chime from low to high.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp