Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Ứng dụng Bose Connect không phát hiện được thiết bị

Xác định xem vấn đề có liên quan đến ứng dụng hoặc sản phẩm cần ghép đôi hay không
Thử ghép đôi sản phẩm với một thiết bị khác hoặc với cùng thiết bị đó nhưng không sử dụng ứng dụng Bose Connect. Để biết thêm thông tin, xem phần Kết nối thiết bị di động. Nếu sản phẩm vẫn không ghép đôi được, hãy xem phần Không thể kết nối với thiết bị di động.

Đóng và mở lại ứng dụng Bose
Việc đóng ứng dụng thay đổi tùy thuộc vào các thiết bị và hệ điều hành. Trên hầu hết các thiết bị iOS, chạm hai lần vào nút màn hình chính để xem các ứng dụng đang chạy, vuốt sang trái hoặc phải để tìm ứng dụng và vuốt lên trên ứng dụng để đóng ứng dụng. Trên nhiều thiết bị Android, nhấn nút Recent (gần đây) để xem các ứng dụng đang chạy và vuốt ứng dụng Connect để đóng ứng dụng.

Khởi động lại thiết bị có hỗ trợ Bluetooth
Có thể thiết bị hoạt động sai và cần được thiết lập lại. Điều này thường có thể thực hiện bằng cách tắt thiết bị và nếu có thể, tháo pin trong 15 giây. Lắp lại pin (nếu pin tháo được) và bật thiết bị.

Đối với các thiết bị chạy Android 6, hãy bật dịch vụ định vị
Android 6 yêu cầu bật dịch vụ định vị và cho phép truy cập vị trí để quét các thiết bị Bluetooth năng lượng thấp, ví dụ như sản phẩm Bose của bạn. Trên thiết bị cần ghép đôi, bật dịch vụ định vị / GPS. Cài đặt này thay đổi tùy thuộc vào từng thiết bị, nhưng thường's được tìm thấy trong bảng thông báo hoặc Cài đặt > Chung > Vị trí. Sau đó, thử ghép đôi thiết bị.

Đối với Android 6+, ghép đôi lại thiết bị thông qua ứng dụng
Đối với lần sử dụng đầu tiên trên thiết bị Android chạy Android 6 trở lên, bạn cần ghép đôi sản phẩm trong ứng dụng Bose Connect trước khi sản phẩm hiển thị trong ứng dụng. Đây là trường hợp ngay cả khi thiết bị đã được ghép đôi bên ngoài ứng dụng Bose Connect thông qua menu Bluetooth của Android. Tuy nhiên, sau khi thực hiện xong, ứng dụng sẽ tiếp tục tự động kết nối với thiết bị. Để biết thêm thông tin về ghép đôi, xem phần Kết nối thiết bị di động.

Đối với tất cả các thiết bị Android, xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng Bose Connect
Nếu sử dụng thiết bị Android, hãy xóa bộ nhớ đệm's của ứng dụng Bose Connect. Quá trình này thay đổi tùy thuộc vào từng thiết bị và phiên bản Android nhưng thường được tìm thấy bằng cách mở menu Cài đặt của thiết bị, chọn "Ứng dụng" chọn "Bose Connect" và chọn "Xóa bộ nhớ đệm" và "Xóa dữ liệu." Lưu ý: Thao tác này sẽ thiết lập lại tất cả cài đặt của ứng dụng Bose Connect.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp