Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

CD play modes

Áp dụng cho:

To use the CD mode random and repeat features, follow these steps:

on the top of the system, press on/off to turn the system on

insert a cd, label side up, and press cd play

press cd mode repeatedly to select your cd play option in the following sequence:

displayed mode description
random plays all tracks randomly, one time each
repeat random repeats the disc in a new random order each time
repeat repeats the disc continuously
track repeat repeats the selected track continuously
track plays each track in regular order

Note: Repeat modes stop automatically after 24 hours.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp