Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Changing music titles and genres

Searching for specific music is easy when it has been assigned to the right genre, and the album and artist are named correctly.

If the music is not stored as you like, you can:

  • Choose a different genre for an album
  • Edit an album name
  • Edit the name of the artist for a particular album
  • Edit a name as it appears in the list of artists
  • Edit the name of a track

To choose or change an album genre

on the remote, press stored and then library to enter the music library.

press the down arrow to choose and highlight "albums."

press the right arrow to find the album you want to change. use the down arrow to select the album.

press guide to see the list of actions you can take.

use the down arrow to highlight "choose genre" and press the right arrow to enter the "album actions" screen.

use the down arrow to highlight the new genre for this album and press enter. a request for confirmation appears onscreen.

press enter to confirm your choice. this returns you to the previous screen.

To change the artist for an album

on the remote, press library to enter the music library.

press the down arrow to choose and highlight "albums."

press the right arrow to find the album you want to change. use the down arrow to select the album.

press guide to see the list of actions you can take.

use the down arrow to highlight "edit artist" and press the right arrow.

Use the edit screen to enter the artist name or to change the spelling of the artist shown.

highlight "save" and press enter to complete your edit. this returns you to the previous screen.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp