Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Changing the display language

To change the display language, follow these steps:

on the remote, press settings. the settings menu will apear on the media center display

press tune down repeatedly to highlight the last option on the menu. in english this would be "system setup"

press enter

press tune down once to highlight the second option. this is the "language" option

press seek forward until “english” or the desired language appears on the display

press settings twice to accept the change and exit the menu

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp