Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Changing the TV aspect ratio

To change the TV aspect ratio, follow these steps:

Turn the TV on and select the correct TV input

on the remote, press settings

press tune down to highlight "system setup" and press enter to confirm

press tune down to highlight "dvd setup" and press enter to confirm

press tune down to highlight "aspect ratio"

press seek forward to make your selection

If a widescreen TV is used, set the aspect ratio to 16:9

If a standard TV is used, set the aspect ratio to 4:3

press exit to leave the menu

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp