Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Choosing music

While your stored music plays, you can search for specific titles. Stored music is organized by genre, artist, album and track in the Music Library.

In this example we will be showing you how to locate your music by genre.

Use your Bose® remote to follow these steps to locate your music:

press the stored button to hear your music.

with your tv on, press library. an onscreen list of categories appears with genre selected.

press the right arrow on the navigation pad to see your choices within that category (genre).

press the down arrow on the navigation pad to select the category (genre) you want.

narrow your choices by pressing the right arrow to see more details, then move down the list to highlight a selection.

press enter to play your selection. details of the music playing will appear on the screen.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp