Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Clearing your uStation ratings

Turn your TV on and select the correct video input to see the Bose® Music Library onscreen menu.

on the remote, press library to enter the music library.

use the down arrow to highlight ustations in the list of categories and press the right arrow to enter this category.

Highlight the uStation you want to clear.

press guide to see the actions you can take.

highlight "clear ustation ratings" and press the right arrow. a request for confirmation appears onscreen.

press enter to confirm your choice of "yes" or "no." this returns you to the previous screen.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp