Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Connecting an audio/video device

Áp dụng cho:

To connect an audio/video device, such as a TV, Blu-ray player, DVD player, CD player or cable box to the Wave® radio/CD, follow these steps:

Connect stereo (dual RCA) cables to the left and right audio output jacks of the external device. The jacks are often marked "Audio OUT," "Monitor OUT," "Line OUT" or "Play"

Connect the other ends of the cable to the left and right AUX IN jacks on the back of the Wave® radio/CD

If your device also has video, make the video connection of your device directly to the TV. This Bose® system does not have the ability to pass the signal from video devices to the TV. Refer to the owner's guide of the product being connected for more detailed instructions

on the system, press aux to listen to the audio from your external device

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp