Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Connecting an external audio device

Refer to the owner's guide of the product being connected for more detailed instructions.

1/8-inch audio output

If the portable audio device has a 1/8-inch audio output, follow these steps to connect the device to your Companion® 2 speakers:

  • Connect the 1/8-inch plug of a 1/8-inch stereo-to-dual RCA adapter cable to the audio output jack of the portable audio device. It may be labeled "Line OUT" or "Headphone OUT"

    Note: If you have an original Apple® iPhone®, which has a recessed 1/8-inch audio output jack, you may need an adapter to make this connection.
  • Insert the pair of RCA connectors into available left and right AUDIO INPUT jacks on the back of the right speaker

1/4-inch audio output

If the portable audio device has a 1/4-inch audio output, follow these steps to connect the device to your Companion 2 speakers:

  • Insert the 1/4-inch connector of a stereo 1/4-inch male-to-dual RCA adapter cable to the audio output jack of the portable audio device. It may be labeled "Line OUT" or "Headphone OUT"
  • Insert the pair of RCA connectors into available left and right AUDIO INPUT jacks on the back of the right speaker

RCA audio output

If the portable audio device has a stereo RCA audio output, follow these steps to connect the device to your Companion 2 speakers:

  • Insert one pair of RCA connectors at one end of a stereo RCA interconnect cable to the audio output jacks of the portable audio device. It may be labeled "Line OUT" or "Audio OUT"
  • Insert the other pair of RCA connectors into available left and right AUDIO INPUT jacks on the back of the right speaker

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp