Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Connecting an external audio device

Áp dụng cho:

Refer to the owner's guide of the product being connected for more detailed instructions.

1/8-inch audio output

If the portable audio device has a 1/8-inch audio output, follow these steps to connect the device to your Companion® 2 speakers:

  • Connect a stereo 1/8-inch male cable to the audio output jack of the portable audio device. It may be labeled "Line OUT" or "Headphone OUT"

    Note: If you have an original Apple® iPhone®, which has a recessed 1/8-inch audio output jack, you may need an adapter to make this connection.
  • Insert the other end of the 1/8-inch cable into either the FROM COMPUTER or AUX IN jack on the back of the right speaker

1/4-inch audio output

If the portable audio device has a 1/4-inch audio output, follow these steps to connect the device to your Companion 2 speakers:

  • Insert the 1/4-inch connector of a stereo 1/4-inch male-to-stereo 1/8-inch male adapter cable into the audio output jack of the portable audio device. It may be labeled "Line OUT" or "Headphone OUT"
  • Insert the 1/8" connector into either the FROM COMPUTER or AUX IN jack on the back of the right speaker

RCA audio output

If the portable audio device has a stereo RCA audio output, follow these steps to connect the device to your Companion 2 speakers:

  • Connect the pair of RCA connectors of a dual RCA-to-stereo 1/8-inch male adapter cable to the audio output jacks of the portable audio device. It may be labeled "Line OUT" or "Audio OUT"
  • Insert the 1/8-inch connector into either the FROM COMPUTER or AUX IN jack on the back of the right speaker

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp