Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Connecting an external audio device

Refer to the owner's guide of the product being connected for more detailed instructions.

1/8-inch audio output

If the portable audio device has a 1/8-inch audio output, follow these steps to connect the device to your speakers:

  • Using a 1/8-inch male-to-1/8-inch-male stereo interconnect cable, insert one of the 1/8" (3.5 mm) plugs into the output of your portable device. It may be labeled "Line OUT" or "Headphone OUT"

    Note: If you have an original Apple® iPhone®, which has a recessed 1/8-inch audio output jack, you may need an adapter to make this connection.
  • Insert the other end of the cable into the Audio Input jack on the back of the right speaker

1/4-inch audio output

If the portable audio device has a ¼-inch audio output, follow these steps to connect the device to your speakers:

  • Using a 1/4-inch male-to-stereo-1/8-inch-male stereo interconnect cable, insert the 1/4-inch plug into to the audio output jack of the portable audio device. It may be labeled "Line OUT" or "Headphone OUT"
  • Insert the 1/8-inch plug into the Audio Input jack on the back of the right speaker

RCA audio output

If the portable audio device has a stereo (left and right) RCA audio output, follow these steps to connect the device to your speakers:

  • Using a dual male RCA-to-stereo 1/8-inch male adapter cable, insert the left and right plugs into the audio output jacks of the portable audio device. These are most commonly white and red, and may be labeled "Line OUT" or "Headphone OUT"
  • Insert the 1/8-inch plug into the Audio Input jack on the back of the right speaker

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp