Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Connecting to a computer

Áp dụng cho:

To connect your speakers to a computer, follow these steps:

Using the provided audio cable, insert one end of the 1/8-inch (3.5 mm) plug into the audio output jack on the computer. This jack is green on most personal computer sound cards. Otherwise, look for one of the following connections:

  • Line OUT
  • Headphone OUT
  • A headphone symbol
  • A circle with an arrow pointing out of it

Note: MacBook Air® users will need an adapter due to the computer's recessed headphone jack.

Insert the other 1/8-inch (3.5 mm ) plug into the Audio In jack on the back of the right speaker

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp