Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Điều khiển các chức năng phát lại phương tiện và gọi

Các chức năng phát lại phương tiện

Sử dụng nút ở gọng kính bên phải để điều khiển tất cả các chức năng phát lại phương tiện.

Làm nổi bật nút ở gọng kính bên phải có chức năng điều khiển phương tiện
  • Nhấn một lần để phát/tạm dừng
  • Nhấn hai lần để tua tới
  • Nhấn ba lần để tua lùi

Điều khiển âm lượng
Để tăng hoặc giảm âm lượng, sử dụng các nút điều khiển âm lượng trên thiết bị di động hoặc ứng dụng Bose Connect của bạn.

Chức năng gọi

Microphone và nút để điều khiển tất cả các chức năng gọi nằm ở gọng kính bên phải.

Làm nổi bật microphone và nút chức năng gọi trên Kính mát nghe nhạc

Để điều khiển cuộc gọi:

  • Nhấn một lần để trả lời cuộc gọi
  • Nhấn một lần để kết thúc cuộc gọi
  • Nhấn và giữ 1 giây để từ chối cuộc gọi đến
  • Khi đang gọi, nhấn một lần để trả lời cuộc gọi đến thứ hai và giữ máy cuộc gọi hiện tại
  • Khi đang gọi, nhấn và giữ trong 1 giây để từ chối cuộc gọi đến thứ hai và tiếp tục cuộc gọi hiện tại
  • Với hai cuộc gọi hiện tại, nhấn hai lần để chuyển đổi giữa hai cuộc gọi
  • Với hai cuộc gọi hiện tại, nhấn và giữ trong 1 giây để tạo cuộc gọi hội nghị

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp