Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Sử dụng Kỹ năng Bose cho Amazon Alexa (có video)

Áp dụng cho:

thêm...

Kỹ năng Bose cho Alexa cho phép bạn phát nhạc trên các hệ thống SoundTouch bằng cách nói chuyện với thiết bị hỗ trợ Amazon Alexa. Kỹ năng tương thích với tất cả hệ thống SoundTouch.

Lưu ý: Amazon Alexa không khả dụng ở tất cả ngôn ngữ và quốc gia.

Để bắt đầu

Mở ứng dụng SoundTouch và cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào sẵn có. Khi bạn mở ứng dụng SoundTouch, bạn sẽ được nhắc nếu có bản cập nhật cho hệ thống của bạn. Nếu được nhắc, hãy cài đặt bản cập nhật có sẵn.

Liên kết tài khoản SoundTouch của bạn với ứng dụng Alexa. Nếu bạn không có ứng dụng Alexa, hãy cài đặt nó từ cửa hàng ứng dụng của thiết bị di động. Sau đó, đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản Amazon của bạn:

 • Trên thiết bị di động, mở ứng dụng Amazon Alexa
 • Từ menu ứng dụng, hãy chọn “Skills” (Kỹ năng)
 • Trong trường tìm kiếm, nhập "Bose" sau đó chọn biểu tượng tìm kiếm
 • Chọn Bose Skill (Kỹ năng Bose) từ kết quả tìm kiếm
 • Chọn "Enable" (Bật)
 • Khi được nhắc, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của tài khoản SoundTouch

Liên kết các dịch vụ nhạc trong ứng dụng Alexa. Kỹ năng Bose cho Alexa hỗ trợ Amazon Music, Pandora, TuneIn, SiriusXM và iHeartRadio. Để sử dụng các dịch vụ này, hãy thêm một hoặc nhiều dịch vụ vào ứng dụng Alexa:

 • Trên thiết bị di động, mở ứng dụng Amazon Alexa
 • Từ menu ứng dụng, chọn “Settings (Cài đặt) > Music & Media (Âm nhạc & Phương tiện)”
 • Chọn dịch vụ nhạc bạn muốn
 • Chọn “Link account to Alexa” (Liên kết tài khoản với Alexa) và nhập thông tin tài khoản cho dịch vụ nhạc đó

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng sử dụng Alexa cho các hệ thống SoundTouch

Chỉ cần yêu cầu Alexa điều khiển hệ thống SoundTouch của bạn. Hãy chắc chắn bạn sử dụng tên đã đặt cho hệ thống trong ứng dụng SoundTouch. Ví dụ: nếu bạn đặt tên cho hệ thống là “Kitchen” (Nhà bếp), thì hãy thử các lệnh sau:

 • Alexa, play some jazz in the Kitchen (Alexa, phát một vài bản jazz ở Nhà bếp).
 • Alexa, turn up the volume in the Kitchen (Alexa, tăng âm lượng trong Nhà bếp).
 • Alexa, what’s playing in the Kitchen (Alexa, nội dung gì đang phát trong Nhà bếp vậy)?

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp