Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Controlling the system

Áp dụng cho:

Turning on the system

Touch the top of the control pod to turn the speaker system on. The power indicator illuminates

Touch the top of the control pod again to turn the system off. The power indicator will go out

Controlling the volume

Rotate the volume control on the control pod clockwise to increase the volume; counterclockwise to decrease volume

When your sound source has a volume control

  • On the control pod, rotate the volume control counterclockwise to decrease the volume completely
  • On your sound source, adjust the volume to near maximum

    Note: You should never turn your sound source up to maximum volume, as this could cause the sound to distort. A volume setting of about 80% of maximum should be sufficient.
  • On the control pod, rotate the volume control clockwise until the sound reaches the desired listening level

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp