Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Những cách sử dụng Kỹ năng Bose khác nhau đối với Amazon Alexa

Áp dụng cho:

thêm...

Kỹ năng Bose cho Alexa cho phép bạn phát nhạc trên các hệ thống SoundTouch bằng cách nói chuyện với thiết bị hỗ trợ Amazon Alexa. Kỹ năng tương thích với tất cả hệ thống SoundTouch.

Lưu ý: Amazon Alexa không khả dụng ở tất cả ngôn ngữ và quốc gia.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện lệnh SoundTouch với Alexa:

Hãy thử nói lệnh theo cách khác. Alexa có thể diễn giải các cụm từ theo nhiều cách, vì thế hãy thử nói lệnh theo cách khác

Nếu Alexa không thể tìm thấy hệ thống của bạn:

  • Hãy phát nội dung gì đó trên hệ thống mà không sử dụng Alexa (ví dụ như phát nội dung gì đó bằng cách sử dụng các nút trên hệ thống đối với hệ thống áp dụng hoặc dùng ứng dụng SoundTouch). Thao tác này có thể giúp thiết lập lại kết nối
  • Ra lệnh cho Alexa tìm kiếm các thiết bị đã kết nối bằng cách nói "Alexa, discover my devices" (Alexa, hãy khám phá các thiết bị của tôi)
  • Khôi phục lại cài đặt hệ thống bằng cách ngắt kết nối dây nguồn hệ thống trong một phút (đối với SoundTouch di động, khôi phục cài đặt hệ thống bằng cách nhấn nút AUX trong khoảng 15 giây đến khi màn hình mất chữ)
  • Khôi phục cài đặt thiết bị Alexa bằng cách ngắt dây nguồn thiết bị trong một phút

Sử dụng tên phòng đặc trưng cho hệ thống SoundTouch của bạn để giúp Alexa tìm thấy các phòng (ví dụ như sử dụng "Office," (Văn phòng); "Bedroom" (Phòng ngủ); hoặc "Den" thay vì "John's office," (Văn phòng của John); "Bedroom3" (Phòng ngủ 3); hoặc "ST300 Den"). Tương tự, hãy sử dụng khoảng cách thông thường trong tên (ví dụ như "Master bedroom" (Phòng ngủ chính); thay vì "Masterbedroom" (Phòngngủchính)). Cố gắng tránh các ký tự đặc biệt hoặc số trong tên hệ thống

Để đổi tên hệ thống SoundTouch, hãy mở ứng dụng SoundTouch và chọn Menu (≡) > Settings (Cài đặt) > Speaker Settings (Cài đặt loa) > [system name] (tên hệ thống), sau đó chạm hoặc nhấp vào trường "Speaker Name" (Tên loa) để chỉnh sửa tên

Nếu bạn không thể điều khiển một dịch vụ nhạc, hãy chắc chắn dịch vụ được thêm vào ứng dụng Amazon Alexa bằng cách truy cập Menu > Settings (Cài đặt) > Music & Media (Âm nhạc và Phương tiện). Sau khi thêm, yêu cầu Alexa phát dịch vụ trên hệ thống bằng cách sử dụng tên bạn đặt cho hệ thống trong ứng dụng SoundTouch. Ví dụ như nếu bạn đặt tên hệ thống của bạn là “Kitchen" (Nhà bếp) thì hãy nói, "Alexa, play some jazz in the Kitchen." (Alexa, phát một vài bản jazz ở Nhà bếp)

Nếu âm thanh dừng rồi sau đó phát lại trên hệ thống SoundTouch, hãy chắc chắn không có ai đang nói chuyện với Alexa. Nếu Alexa đang phát nhạc từ loa của chính nó, thì nhạc sẽ giảm âm lượng khi bạn nói chuyện với Alexa. Nếu Alexa phát nhạc trên (các) hệ thống SoundTouch đã kết nối, thì nhạc trên (các) hệ thống sẽ tắt tiếng khi nói chuyện với Alexa

Trong ứng dụng Alexa, hãy tắt rồi sau đó bật lại Kỹ năng Bose.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp