Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Tắt lời nhắc thoại

to disable the voice prompts feature, đảm bảo loa được bật rồi nhấn và giữ đồng thời các nút + và - cho đến khi bạn nghe thấy “voice prompts off” (tắt lời nhắc thoại).

để kích hoạt lời nhắc thoại, đảm bảo loa được bật rồi nhấn và giữ đồng thời các nút + và - cho đến khi bạn nghe thấy “voice prompts on” (bật lời nhắc thoại).

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.