Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Bật chế độ chờ (pin yếu)

Bạn có thể bật chế độ chờ (pin yếu) bằng cách tháo cáp Ethernet, tắt Wi-Fi và xóa danh sách ghép đôi Bluetooth®. Tắt Ethernet và Wi-Fi sẽ ngăn hệ thống kết nối với mạng của bạn, cũng như ngăn ứng dụng SoundTouch® điều khiển hệ thống cho đến khi bật lại hệ thống.

Tắt Wi-Fi: Trên loa, nhấn và giữ phím “3” và Giảm âm lượng đến khi chỉ báo Wi-Fi tắt

Hủy kích hoạt Bluetooth: Hủy kích hoạt Bluetooth bằng cách xóa danh sách ghép đôi. Nhấn và giữ nút Bluetooth trên loa đến khi chỉ báo Bluetooth nhấp nháy màu trắng

Trong 2,5 giờ, thiết bị sẽ vào chế độ chờ

Để kích hoạt lại Wi-Fi, nhấn và giữ phím “3” và Giảm âm lượng đến khi chỉ báo Wi-Fi bật. Kích hoạt lại Bluetooth bằng cách ghép đôi với nguồn Bluetooth

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp