Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Bật chế độ chờ (pin yếu)

Bạn có thể bật chế độ chờ (pin yếu) bằng cách tắt Wi-Fi và Bluetooth®. Tắt Wi-Fi sẽ ngăn hệ thống kết nối với mạng của bạn, cũng như ngăn ứng dụng SoundTouch® điều khiển hệ thống cho đến khi bật lại hệ thống.

Tắt Wi-Fi và Bluetooth: Ở phía sau thiết bị, nhấn và giữ nút Control đến khi chỉ báo Wi-Fi mờ đi và chỉ báo Bluetooth tắt. Thiết bị sẽ vào chế độ chờ.

Để bật lại mạng không dây, bao gồm Bluetooth, nhấn nút Control đến khi chỉ báo Wi-Fi bật

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp