Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Bật chế độ chờ (pin yếu)

Bạn có thể bật chế độ chờ (pin yếu) bằng cách tắt Wi-Fi và Bluetooth®. Tắt Wi-Fi sẽ ngăn hệ thống kết nối với mạng của bạn, cũng như ngăn ứng dụng SoundTouch® điều khiển hệ thống cho đến khi bật lại hệ thống.

Tắt Wi-Fi và Bluetooth: Ở phía sau thiết bị, nhấn và giữ nút Control đến khi chỉ báo Wi-Fi mờ đi và chỉ báo Bluetooth tắt. Thiết bị sẽ vào chế độ chờ.

Để bật lại mạng không dây, bao gồm Bluetooth, nhấn nút Control đến khi chỉ báo Wi-Fi bật

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.