Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Tìm địa chỉ MAC của bạn

Địa chỉ MAC là gì?

Tất cả các thiết bị trên mạng Wi-Fi® của bạn đều có một mã số nhận dạng duy nhất, cho phép bộ định tuyến không dây của bạn phân biệt chúng.

Mã số này được gọi là địa chỉ MAC hoặc địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện.

Tại sao tôi cần địa chỉ này?

Một số mạng tận dụng tính năng bảo mật được gọi là tính năng lọc MAC. Tính năng này giới hạn quyền truy cập mạng trong phạm vi một số thiết bị có địa chỉ MAC được bao gồm trong một danh sách thường được gọi là danh sách cho phép. Mạng của bạn có thể cần có địa chỉ MAC khi bạn thêm thiết bị Bose®. Để tìm địa chỉ MAC cho hệ thống nhạc kỹ thuật số Bose SoundLink® Air của bạn, hãy sử dụng ứng dụng thiết lập và làm theo hướng dẫn sau:

Chạy ứng dụng thiết lập hệ thống Bose SoundLink® Air, bạn có thể tải xuống ứng dụng này tại www.Bose.com/wifisetup

Chọn ngôn ngữ của bạn

Chọn “Agree” ("Đồng ý")

Sau khi cắm dây nguồn, kết nối cáp USB từ hệ thống SoundLink® Air với bất kỳ cổng USB nào trên máy tính của bạn

Chọn "System Information" từ menu Help

Màn hình thông tin hệ thống PC

Màn hình thông tin hệ thống Mac®

Màn hình thông tin hệ thống cung cấp tất cả các thông tin sản phẩm cho hệ thống SoundLink® Air của bạn, bao gồm địa chỉ MAC.

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.