Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Tìm địa chỉ MAC

Để tìm địa chỉ MAC của hệ thống, hãy thực hiện các bước sau:

Tải xuống phiên bản Ứng dụng thiết lập Wi-Fi mới nhất tại www.bose.com/wifisetup. Mọi phiên bản được tải xuống trước ngày 10 tháng 11 năm 2012 sẽ không thể hiển thị địa chỉ MAC của hệ thống

Mở Ứng dụng thiết lập Wi-Fi

Khi được nhắc bởi hình sau đây, hãy kết nối hệ thống với máy tính bằng cáp USB được cung cấp

Sau khi ứng dụng đã hoàn tất tìm kiếm mạng không dây, hãy nhấp vào menu Help ở đầu cửa sổ và chọn "System Information"

Bạn sẽ thấy địa chỉ MAC trên màn hình System Information

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.