Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Không có âm thanh từ microphone

  • Đảm bảo điện thoại của bạn không bị tắt tiếng. Kiểm tra điện thoại để xem chức năng tắt tiếng có được bật hay không
  • Kiểm tra khả năng thu nhận tín hiệu di động của điện thoại. Kết nối kém hoặc yếu với dịch vụ di động có thể khiến âm thanh có chất lượng kém khi bạn gọi điện. Thử thực hiện lại cuộc gọi khi khả năng thu nhận tín hiệu cải thiện
  • Thử thực hiện lại cuộc gọi khi khả năng thu nhận tín hiệu cải thiện. Có thể điện thoại hoạt động sai và cần được thiết lập lại
  • Thử thực hiện cuộc gọi khác hoặc sử dụng thiết bị khác

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp