Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Tối ưu hóa âm thanh

Áp dụng cho:

Bảo đảm EQ của iPod® hoặc iPhone® được đặt thành "Flat" hoặc "Off." Cài đặt EQ ảnh hưởng đến hiệu suất âm thanh khi được kết nối với hệ thống. Hệ thống được thiết kế để sử dụng cùng cài đặt EQ thành "Flat" hoặc "Off." Bạn có thể điều chỉnh hầu hết cài đặt EQ của iPod hoặc iPhone bằng những bước sau:

  • Trong menu chính, chọn "Settings"
  • Chọn "Music"

    Lưu ý: Một số thiết bị cũ hơn không có tùy chọn "Music". Trong trường hợp này, hãy tiến hành bước tiếp theo.
  • Chọn "EQ"
  • Chọn "Flat" ("Không thay đổi") hoặc "Off" ("Tắt")

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng iPod hoặc iPhone của bạn

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp