Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Tối ưu hóa âm thanh

Áp dụng cho:

Bảo đảm EQ của iPod® hoặc iPhone® được đặt thành "Flat" hoặc "Off." Cài đặt EQ ảnh hưởng đến hiệu suất âm thanh khi được kết nối với hệ thống. Hệ thống được thiết kế để sử dụng cùng cài đặt EQ thành "Flat" hoặc "Off." Bạn có thể điều chỉnh hầu hết cài đặt EQ của iPod hoặc iPhone bằng những bước sau:

  • Trong menu chính, chọn "Settings"
  • Chọn "Music"

    Lưu ý: Một số thiết bị cũ hơn không có tùy chọn "Music". Trong trường hợp này, hãy tiến hành bước tiếp theo.
  • Chọn "EQ"
  • Chọn "Flat" ("Không thay đổi") hoặc "Off" ("Tắt")

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng iPod hoặc iPhone của bạn

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.