Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Ghép đôi với một thiết bị

Sau khi bạn chọn ngôn ngữ, loa sẽ sẵn sàng ghép đôi với thiết bị di động của bạn.

  • Trên thiết bị di động của bạn, hãy bật tính năng Bluetooth®. Tính năng Bluetooth thường có trong "Settings" ("Cài đặt"). Biểu tượng bánh răng thường biểu thị Settings trên Màn hình chính
  • Chọn "Bose Mini II SoundLink" từ danh sách thiết bị của bạn. Đèn chỉ báo Bluetooth sẽ sáng màu trắng liên tục và bạn sẽ nghe thấy “Connected to [device name]”(Đã kết nối với [tên thiết bị])

Để ghép đôi với một thiết bị di động khác

  • Nhấn và giữ nút Bluetooth cho đến khi đèn chỉ báo Bluetooth nhấp nháy màu xanh dương và bạn nghe thấy “Ready to pair another device” (Sẵn sàng ghép đôi với một thiết bị khác)
  • Ghép đôi thiết bị di động của bạn với loa

    Lưu ý: Ghép đôi thiết bị di động của bạn sẽ lưu trữ thiết bị đó trong danh sách ghép đôi của loa. Loa lưu trữ tối đa tám thiết bị di động.

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.