Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Ghép đôi thiết bị Bluetooth® với loa di động SoundLink

Quá trình ghép đôi diễn ra khi hai thiết bị Bluetooth® giao tiếp với nhau và thiết lập kết nối. Sau đó, một bản ghi thông tin về kết nối này sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ của từng thiết bị. Sau khi ghép đôi một thiết bị với loa SoundLink®, bạn sẽ không phải ghép đôi lại thiết bị đó nữa. Loa SoundLink® có thể ghép đôi với tối đa sáu thiết bị Bluetooth®. Tuy nhiên, loa này chỉ có thể kết nối với và phát âm thanh từ một thiết bị tại một thời điểm.

Để ghép đôi với thiết bị Bluetooth®, hãy thực hiện các bước sau:

Nút Bluetooth sáng lên trên loa SoundLink
  • Với cả thiết bị Bluetooth® và loa SoundLink® được bật, nhấn và giữ nút Bluetooth trên loa trong ba giây để đặt loa ở chế độ có thể phát hiện. Đèn chỉ báo Bluetooth® ở mặt trước loa sẽ nháy mờ chậm khoảng mỗi giây một lần để cho biết loa đang ở chế độ có thể phát hiện
  • Hãy tìm loa của bạn trong cài đặt Bluetooth trên thiết bị. Chức năng này gọi là "Add device" (Thêm thiết bị) hoặc "Pair New Device" (Ghép đôi thiết bị mới). Điều này sẽ cho phép thiết bị của bạn phát hiện ra loa SoundLink®
  • Trên danh sách Bluetooth® của thiết bị, chọn "Bose SoundLink"
  • Nếu thiết bị của bạn yêu cầu mã khóa, hãy nhập các chữ số 0000 và nhấn OK. Một số thiết bị cũng yêu cầu bạn chấp nhận kết nối. Thiết bị Bluetooth® của bạn cho biết khi nào quá trình ghép đôi hoàn tất. Loa SoundLink® cho biết quá trình ghép đôi hoàn tất khi đèn chỉ báo Bluetooth® ngừng nhấp nháy mờ và duy trì trạng thái bật

Cách kết nối một thiết bị

Để kết nối một thiết bị đã ghép đôi trước đó, nhấn vào nút Bluetooth® trên loa SoundLink®. Đèn chỉ báo Bluetooth® trên loa sẽ nhấp nháy khoảng mỗi giây hai lần cho đến khi thiết bị kết nối. Sau đó, đèn chỉ báo này ngừng nhấp nháy và duy trì trạng thái bật khi loa và thiết bị đã kết nối thành công với nhau.

Để ghép đôi thêm các thiết bị khác

Với cả thiết bị Bluetooth® bổ sung và loa SoundLink® được bật, nhấn và giữ nút Bluetooth® trên loa trong ba giây để đặt lại loa ở chế độ có thể phát hiện. Sau đó, thực hiện các bước 2 – 4 ở trên.

Lưu ý: Bộ nhớ SoundLink® có thể nhớ tối đa sáu thiết bị được ghép đôi. Bạn có thể ghép đôi hơn sáu thiết bị nhưng bộ nhớ sẽ không bao giờ nhớ nhiều hơn sáu thiết bị. Khi bộ nhớ đã nhớ đủ sáu thiết bị và có thêm một thiết bị được ghép đôi thì thiết bị ít được sử dụng gần đây nhất sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ và bị thay bằng thiết bị mới được ghép đôi.

Xóa bộ nhớ

Trên loa SoundLink®, nhấn và giữ nút Bluetooth® trong khoảng 10 giây cho đến khi bạn nghe thấy một âm báo. Loa SoundLink® sẽ xóa tất cả các thiết bị Bluetooth® khỏi bộ nhớ của loa và chuyển sang chế độ có thể phát hiện.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp