Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Replacing the remote control batteries

Slide open the battery compartment.

Notice the polarity markings (+ and -) inside the compartment and install the batteries accordingly. Be sure to replace both batteries.

Slide the battery compartment cover back into place.

Caution: Please dispose of used batteries properly, following any local regulations. Do not incinerate.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp