Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Chọn thiết bị để ghép đôi từ bộ nhớ của loa

Để chọn và ghép đôi một thiết bị Bluetooth hiện không có trong bộ nhớ của loa:

Lưu ý: Lời nhắc thoại phải bật cho tính năng này. Nếu chưa bật, hãy xem phần Bật/tắt hướng dẫn thoại. Tại một thời điểm, chỉ có thể kết nối một thiết bị B bằng phương pháp này.

 

Nhấn nút Bluetooth để nghe tên của (các) thiết bị hiện đã kết nối

Nhấn nút Bluetooth một lần nữa (trong vòng ba giây) để kết nối với thiết bị đã ghép đôi tiếp theo

Lặp lại bước này cho tới khi bạn nghe thấy đúng tên thiết bị.

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.