Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Thiết lập nút Action để khử tiếng ồn (có video)

Nút Action cho phép bạn thay đổi nhanh chóng và dễ dàng cài đặt khử tiếng ồn. Khử tiếng ồn giảm tiếng ồn không mong muốn, cung cấp hiệu suất âm thanh rõ hơn, chân thực hơn. Bạn có thể chọn cài đặt khử tiếng ồn dựa trên môi trường và ưu tiên nghe của bạn.

Nút Action nằm ở phía sau chụp tai trái.

Để thay đổi cài đặt khử tiếng ồn, nhấn và nhả nút Action. Hướng dẫn thoại thông báo cài đặt khử tiếng ồn. Tiếp tục nhấn và nhả nút Action cho đến khi bạn đến cài đặt bạn thích.

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Bose Connect để đổi cài đặt khử tiếng ồn. 

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.