Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Sử dụng thiết lập trước và mục ưa thích trong ứng dụng SoundTouch

Áp dụng cho:

thêm...

Bạn có thể lưu 6 thiết lập trước vào tài khoản SoundTouch để nhanh chóng phát dịch vụ nhạc hoặc thư viện nhạc mà bạn sử dụng thường xuyên nhất. Ngoài 6 thiết lập trước, bạn có thể dễ dàng gọi lại các nguồn khác bằng cách thêm chúng vào danh sách ưa thích.

Sử dụng thiết lập trước

Cài đặt thiết lập trước

Bắt đầu phát dịch vụ nhạc hoặc thư viện nhạc bạn muốn lưu làm thiết lập trước

Từ màn hình đang phát, hãy chạm và giữ biểu tượng hình vuông ở góc dưới cùng bên phải đến khi danh sách thiết lập trước xuất hiện

Màn hình đang phát của ứng dụng SoundTouch tô sáng biểu tượng hình vuông

Kéo biểu tượng vào số thiết lập trước bạn muốn, sau đó thả để lưu

Phát thiết lập trước

Ở góc trên cùng bên phải ứng dụng, hãy chạm vào biểu tượng ô lưới thiết lập trước, sau đó chọn một thiết lập trước từ danh sách xuất hiện.

Xóa thiết lập trước

Bạn có thể xóa thiết lập trước bằng cách đổi nó thành mục ưa thích. Bạn sẽ không thể truy cập nguồn phát này qua nút thiết lập trước nữa, nhưng vẫn có thể gọi lại nó dễ dàng từ danh sách ưa thích.

Ở góc trên cùng bên phải ứng dụng, hãy chạm vào biểu tượng ô lưới thiết lập trước

Chạm vào thiết lập trước bạn muốn xóa để nó bắt đầu phát

Dưới danh sách thiết lập trước, hãy giữ "Tap + hold to save a favorite." (Chạm + giữ để lưu mục ưa thích) Nguồn sẽ được xóa khỏi thiết lập trước và thêm vào mục ưa thích

Sử dụng mục ưa thích

Cài đặt mục ưa thích

Bắt đầu phát dịch vụ nhạc hoặc thư viện nhạc bạn muốn lưu làm mục ưa thích

Ở góc trên cùng bên phải ứng dụng, hãy chạm vào biểu tượng ô lưới thiết lập trước

Dưới danh sách thiết lập trước, hãy giữ "Tap + hold to save a favorite." (Chạm + giữ để lưu mục ưa thích)

Phát mục ưa thích

Ở góc trên cùng bên phải ứng dụng, hãy chạm vào biểu tượng ô lưới thiết lập trước, sau đó chọn từ danh sách ưa thích xuất hiện dưới thiết lập trước của bạn. Nếu bạn có nhiều mục ưa thích, hãy vuốt sang trái hoặc phải để tìm.

Xóa mục ưa thích

Ở góc trên cùng bên phải ứng dụng, hãy chạm vào biểu tượng ô lưới thiết lập trước

Dưới danh sách thiết lập trước, chạm "Favorites" (Ưa thích)

Chạm "Edit" (Sửa)

Chạm dấu "X" bên cạnh mục ưa thích để xóa, sau đó xác nhận khi được nhắc

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp