Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Setting Audio Delay

Processing video images, at times, can take longer than processing the audio signal. This is called latency. The Audio Delay feature is designed to correct for this latency for the TV, CBL∙SAT and AUX sources only. By default the audio delay is set to 2 but can be adjusted between 1 and 8.

To set the Audio Delay feature, follow these steps:

Be sure the TV is on with the correct input selected

on the remote, press settings

press the down arrow until "audio delay" is highlighted

press the right arrow to highlight the delay settings options

press the up arrow or down arrow to scroll through the available delay settings

press exit to save the setting and leave the menu

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp