Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Cài đặt chế độ chia sẻ sản phẩm

Chia sẻ cho phép người dùng có cùng mạng Wi-Fi dễ dàng điều khiển cùng các sản phẩm Bose tương tự bằng tài khoản Bose Music của chính mình. Khi được chia sẻ, người dùng trên mạng có thể:

  • Nghe các danh sách phát và kênh từ các dịch vụ nhạc được liên kết với tài khoản Bose Music của riêng họ
  • Phát, tạm dừng và điều chỉnh âm lượng (trên sản phẩm được chia sẻ hoặc các sản phẩm được nhóm)
  • Điều chỉnh cài đặt sản phẩm
  • Xóa trợ lý thoại và thiết lập tài khoản trợ lý thoại mới
  • Gán kênh thiết lập trước mới hoặc đổi các kênh thiết lập trước hiện có

Lưu ý: Bạn bè và gia đình không có tài khoản Bose Music cũng có thể phát nhạc bằng kết nối Bluetooth hoặc sử dụng ứng dụng bên thứ ba hỗ trợ phát lại Wi-Fi.

Đổi chế độ chia sẻ

Trong ứng dụng Bose Music, hãy chạm vào biểu tượng My Bose ở góc trên bên trái

Chọn sản phẩm

Chạm ảnh sản phẩm ở góc dưới cùng bên phải

Chạm Settings > Sharing (Cài đặt > Chia sẻ) và chọn xem có chia sẻ với những người dùng khác trong mạng không

Lưu ý: Khi tắt chia sẻ cho sản phẩm, những người dùng đã thêm sản phẩm vào tài khoản của họ khi tính năng chia sẻ được bật có thể vẫn điều khiển được sản phẩm và thực hiện thay đổi. Tuy nhiên, người dùng bổ sung không thể thêm sản phẩm. Để dừng chia sẻ sản phẩm với tất cả người dùng đã thêm sản phẩm vào tài khoản của họ, hãy khôi phục cài đặt mặc định khi xuất xưởng của hệ thống, thiết lập lại hệ thống và khi được nhắc trong quy trình thiết lập, hãy chọn không chia sẻ sản phẩm.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp