Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Setting the sleep timer

Áp dụng cho:

The sleep timer will allow the radio to play for a specified amount of time.

To set the sleep timer, follow these steps:

 

on the system, press on/off to turn the system on

press sleep/snooze. the word "sleep" with your last time setting appears on the display

press sleep/snooze repeatedly to select the desired automatic shutoff time. your choices are: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 or off

Do not press any buttons at this time. Once the desired sleep time has been selected, wait 5-10 seconds for the sleep setting to disappear from the display. When the timer is properly set, the word "SLEEP" will appear below the current time on the display.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp