Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Setting the sleep timer

The system includes a sleep timer which can be set to turn the system off automatically after a set amount of time.

To set the sleep timer, follow these steps:

From the media center display

Turn the system on

on the remote press settings. the display shows "sleep timer: off" (or your last setting)

press the right arrow once

use the up arrow and down arrow to adjust the sleep timer in increments of 10 minutes. the range is 10 to 90 minutes

when the desired sleep time displays, press exit to leave the menu

if your tv is on and the correct video input is selected, you can also use the tv display to view changes.

Note: The sleep timer turns the system off but not other connected devices.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp